10 jaar Mobiliteitsraad van Vlaanderen

In de tien jaar dat de MORA actief is, is het mobiliteitslandschap sterk veranderd. We aanvaarden nu bv. dat we op een meer rechtvaardige, maar ook sturende wijze zullen moeten bijdragen aan de kosten van het gebruik van het mobiliteitssysteem. In de nieuwe maatschappelijke visie op mobiliteit staat basisbereikbaarheid centraal. We zien dat louter een aanbodstrategie te kort schiet en de overheid ook moet inzetten op ruimtelijke nabijheid als oplossing voor mobiliteitsproblemen. Vandaag is er ook meer draagvlak voor de noodzakelijke infrastructuurwerken en het feit dat die sneller gerealiseerd moeten worden.

In de verjaardagsbrochure vind je een aantal infografieken over het veranderende mobiliteitslandschap (2007-2017). Dit wordt aangevuld met een fotoverslag van de belangrijkste momenten van de werking van de Mobiliteitsraad. Tot slot zijn er bijdragen van enkele prominente spelers uit het mobiliteitsveld uit verleden en heden en getuigen de raadsleden over de werking van de MORA vandaag en morgen.