Advies aanpassing scheepvaartregeling aan geautomatiseerd varen

  advies op vraag
  Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
  Ben Weyts
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de scheepvaartregeling aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen

  De Vlaamse Regering wil innovatie in de binnenvaart mogelijk maken door onbemand en geautomatiseerd varen toe te staan. De MORA acht het voor advies voorliggende ontwerp van besluit echter nog onvoldoende uitgewerkt om een gedegen juridisch kader te vormen voor onbemand en geautomatiseerd varen. Het besluit laat daarvoor nog te veel elementen open.

  De Mobiliteitsraad geeft in zijn advies aan welke elementen voor hem nog moeten ingevuld worden. Het gaat onder meer over het onderscheid tussen onbemand en geautomatiseerd varen, het verduidelijken van schipperstaken, de vereisten waaraan personen die het schip moeten besturen moeten voldoen, de veiligheidsvereisten en de werking van de Commissie van Deskundigen. Ook acht de MORA het nodig dat een aantal aspecten van dit ontwerp van besluit worden besproken op de fora voor sociaal overleg of overlegd met andere overheden.

  Bovendien is de Mobiliteitsraad geen voorstander van een onmiddellijk, algemene verruiming van de wetgeving. Om innovaties te introduceren pleit de MORA al langer om te beginnen met het voorzien van een tijdelijk regelluw kader en hierbinnen proefprojecten te organiseren. Zo kan een proefproject de ontbrekende kennis invullen om tot een regelgeving op maat van onbemand en geautomatiseerd varen te komen.