Advies AON complex project viaduct Gentbrugge

advies op vraag
De Werkvennootschap
Advies over de alternatievenonderzoeksnota van het complex project Viaduct Gentbrugge

De MORA vindt het positief dat het project ruimer wordt opgevat dan louter de aanpak van de viaductinfrastructuur en dat de ook aandacht gaat naar de kwaliteit van de omgeving en de connectiviteit tussen de vervoersnetwerken. De raad formuleert wel nog een aantal strategische aanbevelingen. 

Naast een (1) evenwichtig stakeholdersmanagement en duidelijke communicatie vraagt de MORA om (2) alle projectdoelstellingen evenwichtig mee te nemen in het onderzoek, (3) de bereikbaarheid van tewerkstellingspolen mee te nemen in het onderzoek, (4) de projectkosten en de financiering duidelijk in beeld te brengen, (5) te anticiperen op beleidsmatige en technologische evoluties, (6) effecten buiten de projectperimeter te bekijken, (7) bijzondere aandacht te hebben voor het (verkeers)veiligheidscriterium in geval van ondertunneling en (8) de afstemming te verzekeren tussen het complex project en de bestaande beleidsplannen. 

Tenslotte formuleert de raad nog enkele bijkomende onderzoeksvragen.

Contact