Advies beleids- en begrotingstoelichting MOW 2023

advies op eigen initiatief

De MORA nam kennis van de Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT) Mobiliteit en Openbare Werken 2023.

De raad besloot na grondige analyse en bespreking dat de BBT zoals die vandaag voorligt, onvoldoende toelaat om, voorafgaand aan de parlementaire bespreking, vanuit het brede mobiliteitsveld te evalueren of het beleid van de minister nog op schema zit en of de verschillende ambities en doelstellingen binnen de huidige regeerperiode gerealiseerd kunnen worden.

Ook de strategische meerwaarde van de BBT is volgens de raad beperkt, gezien er nauwelijks een link wordt gelegd met bredere beleidsplannen of overheidsbrede visies.

De MORA wenst als cruciale schakel tussen het maatschappelijk mobiliteitsmiddenveld en het beleidsniveau een zo breed mogelijk draagvlak te creƫren voor het toekomstig mobiliteitsbeleid. Hiervoor is een dialoog over een strategisch en goed onderbouwde beleids- en begrotingstoelichting cruciaal. Wij nodigen de minister dan ook uit om de MORA als representatief samengestelde strategische adviesraad en overlegplatform ten volle te benutten in de beleidsvoorbereidende fase.

 

Contact