Advies bijkomende luchtkwaliteitsmaatregelen

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

In zijn advies over bijkomende luchtkwaliteitsmaatregelen op vraag van minister Zuhal Demir stelt de Mobiliteitsraad vast dat het luchtbeleid in Vlaanderen zich twee jaar na de goedkeuring van het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 nog steeds niet heeft losgemaakt van het planproces.

Om de stilstand van het beleidsproces te doorbreken is er volgens de MORA behoefte aan concrete maatregelen. Naast de aanbevelingen uit het recente MORA-advies over Fit for 55 die naast het klimaatbeleid ook op het luchtbeleid van toepassing zijn, geeft de MORA specifieke aanbevelingen om het Vlaams luchtbeleid effectiever en dynamischer te maken.

  • Maak een sterkere koppeling tussen doelstellingen en maatregelen. In zijn huidige staat is het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 voor de sector transport een doelstellingenboek met een gebrek aan gekoppelde en doorgerekende maatregelen. Combineer hierbij ambitie en realisme en vertaal dit ook naar de doelstellingen en maatregelen in het luchtbeleid. Ambitieuze doelstellingen zonder sterke maatregelen zullen altijd onrealistisch lijken, ook wanneer ze dat niet zijn.
  • Zet de kilometerheffing voor alle voertuigen terug op de politieke en maatschappelijke agenda. Dit is immers dé maatregel die een aantoonbaar effect heeft op de emissies van transport en waarvan de effecten op de uitstoot van schadelijke emissies nog voor het einde van het decennium kunnen gerealiseerd worden. Zonder deze maatregel zullen de luchtkwaliteitsdoelstellingen in de sector steeds onmogelijk zijn tegen 2030.
  • Monitoring moet uitmonden in bijsturing als dat nodig blijkt. Een breed beleidsplan zoals het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 heeft baat bij duidelijke indicatoren om de voortgang van het beleid op te volgen. De MORA vraagt om deze indicatoren in overeenstemming te brengen met Vlaamse klimaat- en mobiliteitsindicatoren en het al dan niet halen of overschrijden van de geselecteerde indicatoren vast te haken aan bijkomende maatregelen die op voorhand zijn vastgelegd.

Contact