Advies BVR lage-emissiezones

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage-emissiezones..

De voorgestelde wijzigingen aan de LEZ-regelgeving zullen, naast een impact op emissies en luchtkwaliteit, ook het individueel en collectief vervoer van mensen en goederen aanzienlijk beïnvloeden.

De raad beoordeelt de wijzigingen aan de hand van zes categorieën die verband houden met de mobiliteitseffecten van de regelgeving. Bij twee van deze zes categorieën, namelijk de impact op het openbaar vervoer en het niet opnemen van andere voertuigen in de LEZ-regelgeving, plaatst de MORA grote vraagtekens bij de voorgestelde aanpassingen in het ontwerpbesluit. Daarom herhaalt de Mobiliteitsraad zijn eerdere vragen om de LEZ-regelgeving niet los te zien van het Vlaamse mobiliteitsbeleid, om voldoende aandacht te schenken aan overleg tussen de betrokken beleidsdomeinen, en om het beleid te baseren op gedegen onderzoek en monitoring van milieu-, mobiliteits- en sociaaleconomische effecten.

Contact