Advies BVR vakbekwaamheid en nascholing- E-learning, vertaling en tolken

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E en tot opheffing van diverse besluiten.

Met het ontwerpbesluit over vakbekwaamheid en nascholing – e-learning, vertaling en tolken, doet de minister een volwaardige aanzet om het beroep van vrachtwagen- en buschauffeur toegankelijk en aantrekkelijk te houden, onder meer door de onderwijsmethodes te stroomlijnen en moderniseren. Hoewel de Mobiliteitsraad ook voorzichtig positief is over de voorgestelde regelgeving m.b.t. vertalingen en tolken, doet hij toch een aantal voorstellen om deze beter te stroomlijnen.

Volgens de MORA is het goed dat de beschikbare talen voor zowel audiovertaling bij het theoretisch examen als tolken bij nascholing uitgebreid worden. Toch meent hij dat de voorstellen in het ontwerpbesluit beter moeten afgestemd worden op de noden van cursisten, ondernemingen en de arbeidsmarkt. Dit kan door ondernemingen en organisaties meer vrijheid te geven om nascholing en testen in specifieke talen te organiseren, zolang ze aan alle andere regels voldoen.

Contact