Advies complex project Klein Rusland

advies op vraag
Provincie Oost-Vlaanderen
Voorontwerp van voorkeursbesluit complex project, Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland

Het voorontwerp van voorkeursbesluit kiest voor het alternatief waarbij de woonfunctie op de huidige site in Klein-Rusland gefaseerd verlaten wordt. Op basis van het gevoerde onderzoek, de synthesenota en het voorontwerp van voorkeursbesluit, concludeert de MORA dat er geen indicaties zijn die wijzen op een aanzienlijke mobiliteitsimpact van het project. Daarom formuleert De Raad geen bijkomende opmerkingen