Advies conceptnota basisbereikbaarheid

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts

De MORA werd op 11 januari 2016 om advies gevraagd door minister Weyts over de conceptnota basisbereikbaarheid. In zijn advies stelt de MORA dat hij tevreden is met de methodologie van een conceptnota. Het geeft de verschillende stakeholders in het mobiliteitsveld een uitgelezen kans om actief mee te denken aan de verdere uitwerking van het concept basisbereikbaarheid. Het stelt de MORA ook in staat mee te werken aan de ambitieuze doelstelling van de Vlaamse Regering om het decretaal verankerde concept van basismobiliteit om te vormen tot basisbereikbaarheid.

Contact