Advies Conceptnota nieuwe regelgeving openbaar vervoer tijdens pandemieën en uitlopers ervan

advies op vraag
Vlaams Parlement

De Mobiliteitsraad erkent dat de auteurs met de conceptnota erin geslaagd zijn een aantal creatieve en constructieve ideeën te formuleren in een vroeg stadium van de beleidsvorming. De MORA verwelkomt dat de Vlaamse Parlementsleden van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken voor het verdere debat de betrokkenheid van het mobiliteitsmiddenveld mogelijk gemaakt hebben. Het advies beoogt dan ook op een open wijze aan te geven voor welke maatregelen een breed maatschappelijk draagvlak bestaat en dus ook in tijden van crisis en pandemie kunnen leiden tot een beter, veilig en toekomstbestendig openbaar vervoer.

Contact