Advies conceptnota Vlaamse havenstrategie

advies op vraag
Departement Mobiliteit en Openbare Werken

De nieuwe aanpak van het Vlaamse havenbeleid, waar de Vlaamse havenstrategie deel van uitmaakt, krijgt de steun van de MORA. De raad moedigt de Vlaamse overheid aan om deze strategie te concretiseren in individuele overeenkomsten met de havens.

Deze Vlaamse havenstrategie is voor de MORA nog maar de eerste stap. Zij bevat concepten, ideeën, engagementen,… die een verdere concretisering vragen. De raad vraagt om bij deze uitwerking en concretisering het ruime maatschappelijk middenveld te betrekken. Zo kan het meewerken aan het verbreden van het draagvlak voor de havens.

De MORA ziet voor zichzelf een rol in het vertalen van de sociaaleconomische en maatschappelijke meerwaarde van de havens, het belang aangeven van investeringen en strategieën, dit belang ook duiden aan het Vlaams Parlement, een klankbord zijn over de complementariteit van de havens, vanuit zijn samenstelling ook het overleg met de modi verzekeren,…

De raad verwacht dat de Vlaamse overheid de Vlaamse havenstrategie en de daaruit volgende individuele overeenkomsten gebruikt om het Vlaamse langetermijnbeleid te realiseren. De MORA vindt deze link momenteel onvoldoende uitgesproken.

 

Contact