Advies e-learning en landbouwvoertuigen

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, 45 en 47 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen en de categorie├źn C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

De Vlaamse Regering wil met het voor advies voorliggende besluit:

  • De straal verhogen waarin landbouwvoertuigen aan goederenvervoer mogen doen zonder vereiste van vakbekwaamheid van 5 km naar 50 km.
  • De mogelijkheid bieden om e-learning toe te staan voor vakbekwaamheid en nascholing.

De MORA betreurt dat de beslissing over de vrijstelling van landbouwvoertuigen niet onderbouwd is vanuit het verkeersveiligheidsperspectief. Zo werd het voor de raad onmogelijk om zich op een gefundeerde manier uit te spreken over deze wijziging van het besluit van 17 juli 2020.

De MORA is daarentegen tevreden dat e-learning mogelijk is gemaakt voor nascholing. In zijn advies neemt de raad nog een aantal suggesties op om de voordelen van e-learning maximaal te kunnen inzetten.