Advies elektronische melding gegevens door schepen

advies op eigen initiatief

In dit advies op eigen initiatief geeft de raad aan de Vlaamse Regering enkele bezorgdheden mee omtrent de elektronische meldingsplicht.

De raad benadrukt onder meer het belang van betrokkenheid van de sectoren en het bewaken van de uniformiteit van systemen. Hij formuleert eveneens een aantal verwachtingen ten aanzien van de Vlaamse overheid.

Contact