Advies exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer

De Raad van State vernietigde op 30 maart 2023 het oorspronkelijke besluit over de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer op basis van een procedurefout. Om zo snel mogelijk opnieuw rechtszekerheid te garanderen voor de sector, werd de MORA om een spoedadvies gevraagd over het herstelbesluit. Dit ontwerpbesluit is identiek aan het oorspronkelijke besluit, aangevuld met de wijzigingen uit opeenvolgende wijzigingsbesluiten. 

De MORA begrijpt dat de Vlaamse Regering het juridisch vacuüm snel wil remediëren, maar een aantal inhoudelijke discussiepunten blijven voorlopig onbehandeld. Twee belangrijke voorbeelden die de MORA in zijn briefadvies aanbrengt zijn de zeer strenge taalvereisten voor chauffeurs en de milieuvereisten voor voertuigen, die voor sommige segmenten haaks staan op de beschikbaarheid van voertuigen op de markt. Daarom vraagt de MORA expliciet om het overleg met de taxisector en de MORA over deze discussiepunten verder te zetten en naar oplossingen te zoeken, onder meer met het oog op een eventuele inhoudelijke toets in de toekomst door de Raad van State.

Contact