Advies GAS 5 en doorstortscenario

advies op eigen initiatief

Sinds 1 februari 2021 kunnen lokale besturen ‘beperkte’ snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 bestraffen met GAS-boetes (GAS 5). Van bij de start van deze regelgeving stelde de MORA echter de doeltreffendheid, de werkelijke baten voor de lokale besturen en de effectieve impact op verkeersveiligheid in vraag.

Onlangs bleek dat de MORA niet alleen staat met zijn oordeel. Een recente bevraging van de Vlaamse overheid geeft aan dat bijna 70% van de respondenten (76 van de 111 gemeenten die antwoordden) tegenstander zijn van het systeem. Zelfs 4 op de 10 gemeenten die vandaag al met het systeem werken, willen een meer werkbaar alternatief.

Zo’n volwaardig alternatief voor GAS 5 bestaat, namelijk het ‘doorstortscenario’ dat samenhangt met het Crossborder-systeem. Dit systeem vereenvoudigt de vervolging van buitenlandse overtreders, zorgt ervoor dat recidivisten niet onder de radar blijven, en kent een solide en gevestigde wettelijke basis op Europees en federaal niveau.
De MORA roept de Vlaamse Regering op om zo snel mogelijk de laatste drempels die het doorstortscenario blokkeren weg te halen. Om het doorstortscenario te realiseren moet de Vlaamse Regering: 

  • een beslissing nemen over de verdeelsleutel, in samenspraak met het federale niveau, de andere gewesten en de Vlaamse gemeenten, en 
  • het doorstortscenario een decretale basis geven via een artikel in het Rekendecreet.

De MORA meent dat het niet enkel mogelijk maar ook absoluut noodzakelijk is deze stappen te realiseren in de laatste maanden van de huidige legislatuur, zodat het doorstortscenario effectief in werking kan treden vanaf januari 2025. Op die manier hebben gemeenten een écht vrije keuze om een passend lokaal verkeersveiligheidsbeleid te voeren: door gebruik te maken van het doorstort-scenario of door te kiezen voor GAS 5.

Contact