Advies GIPOD-decreet

    Vlaams minister van Economie Buitenlands Beleid Landbouw en Plattelandsbeleid
    Kris Peeters
    Advies over voorontwerp van decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest