Advies handhaving bescherming verkeersinfrastructuur

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Ontwerp van besluit over de handhaving bij de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport

Het ontwerpbesluit waarover de MORA adviseerde geeft uitvoering aan de handhaving van het decreet over de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport. Met bijzonder wegtransport wordt het klassieke uitzonderlijke vervoer alsook ook het vervoer met LZV’s bedoeld. Het besluit bepaalt dat de wegeninspecteurs voortaan ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst zijn. Wegeninspecteurs-controleurs blijven ambtenaren van het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarnaast zal het elektronisch aantekenen van bezwaar en beroep de regel worden en zullen de hoorzittingen digitaal kunnen plaatsvinden.

De MORA kan zich vinden in de doelstellingen van het ontwerpbesluit om verschillende procedures aan te passen aan de huidige stand van de technologie. Wel heeft de Raad nog een aantal technische opmerkingen en vragen voor verduidelijking:

  • Vraag om te verduidelijken waarom onderscheid wordt gemaakt tussen de aanduiding van de wegeninspecteurs en de wegeninspecteurs-controleurs.
  • Vraag om het principe van de hoorzitting als standaardprocedure aan te houden.  
  • Vraag om bevestiging dat de raadsman niet per definitie een advocaat moet zijn.
  • De rechten van verdediging van de overtreder moeten op het terrein maximaal worden gevrijwaard. De overtreder moet de keuze tussen een proces-verbaal en een onmiddellijke inning blijven behouden.
  • Vraag om te verduidelijken dat de huidige mogelijkheid van elektronische aantekening van bezwaar en beroep via een reguliere e-mail behouden blijft.
  • De MORA gaat ervan het uitvoeringsbesluit niet van toepassing is op havenvoertuigen

Contact