Advies helmplicht voor fietsers

advies op vraag
Liesbeth Homans
Vlaams Parlement

Fietshelmdracht draagt bij tot letselpreventie maar niet tot ongevallenpreventie. Om de fietsveiligheid te verhogen, moet een integraal verkeersveiligheidsbeleid gevoerd worden dat zich focust op technologie en infrastructuur, regulering en handhaving, educatie, betrokkenheid en evaluatie. Sommige onderzoeken tonen aan dat het verplichten van een fietshelm een aantal drempels kan opwerpen die de positieve maatschappelijke effecten van fietsen kunnen verminderen. Bijkomend onderzoek is vereist om het beleid verder te kunnen onderbouwen.

Voor de MORA is een wettelijke verplichting van het dragen van een fietshelm vandaag niet wenselijk. Het stimuleren van helmdracht kan via doelgerichte campagnes, verkeerseducatie en sensibilisering. Werknemers, kinderen, jongeren en ouderen zijn daarbij belangrijke doelgroepen.

De MORA vindt het wel belangrijk om het effect van het stimuleren van fietshelmdracht en andere fietsmaatregelen goed te monitoren zodat het maatschappelijk debat op een correcte manier onderbouwd kan worden en het gevoerde beleid voorwerp kan vormen van evaluatie. Dit moet ook toelaten om na te gaan of in de toekomst bijkomende acties of (regelgevende) initiatieven rond fietsveiligheid en helmdracht nodig zijn.