Advies kernnet, aanvullend net en (on)geregeld vervoer

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

Deze ontwerpbesluiten en dit advies kaderen in de verdere invulling van de uitrol van Basisbereikbaarheid. Meer specifiek over de regelgeving voor de exploitatie van het kern- en aanvullend net en het vergunningensysteem voor geregeld vervoer.

De MORA formuleert in dit advies twee algemene opmerkingen:

  • De procedurele complexiteit mag met zijn versnipperde regelgeving en taakverdeling niet leiden tot onduidelijkheid voor de stakeholders en de reizigers, of tot een versnipperde dienstverlening
  • De besluiten hebben omwille van hun inhoudelijke complexiteit (wisselwerking tussen vraag en aanbod, toekomstige evoluties) nood aan prestatiegerichte bepalingen met vrijheidsgraden voor de uitvoering. Er is dus nood aan samenhang en dynamiek.

De MORA ijvert voor een meer dynamische aanpak van de regelgeving en het operationeel beheer. Daarnaast is een sterke regierol essentieel om de groeiende complexiteit te kunnen overzien en kaderen.

De raad adviseert om:

  • te werken met SLA's, een open-databeleid en het uitbesteden van exploitatiediensten. Het blijft essentieel dat het aandeel van de privĂ©-exploitanten verankerd blijft in de Vlaamse Regelgeving: hetzij in een besluit, hetzij in het openbaredienstencontract van De Lijn.
  • een ontdubbeling van de regierol in een beleidsmatige regie en een operationele regie, met een gedeelde verantwoordelijkheid. Vervoersarmoede vermijden is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
  • hogere, toekomstgerichte ambities op het vlak van real-time reizigersinformatie, auditieve en visuele halte-aanduiding op het voertuig, de voertuigenvloot enz. te verwerken in het finale besluit.
  • de tweedelijns klachtenafhandeling bij de Ombudsdienst te laten.