Advies klimaatcommissie Vlaams Parlement

advies op vraag
Voorzitter Vlaams Parlement
Jan Peumans
Advies aan de bijzondere klimaatcommissie van het Vlaams Parlement

De bijzondere Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen van het Vlaams Parlement vroeg de MORA om advies over het klimaatbeleid voor de mobiliteitssector. De Commissie wil nagaan welke beleidsmaatregelen moeten getroffen worden om een transitie in onze maatschappij te bewerkstelligen.
Na een intens overlegproces slaagde de MORA er in om een consensusadvies te formuleren.  In het advies erkent de MORA dat de transportsector een wezenlijke bijdrage zal moeten leveren in de CO2-reductie en dat er een trendbreuk nodig zal zijn.  De Raad pleit voor een nieuw mobiliteitssysteem, dat meer dan nu het geval is, gestoeld wordt op het basisprincipe van comodaliteit. De uitwerking van dit mobiliteitssysteem vraagt een integraal beleid en een mix van maatregelen. Om gunstige klimaateffecten te hebben binnen de sector van mobiliteit en verkeer moet gestreefd worden naar het beheersen van de afgelegde kilometers, het beperken van de emissies en het beperken van de verkeersgeneratie. De MORA ziet het Mobiliteitsplan Vlaanderen als het meest geschikte beleidskader.
De haalbaarheid van de reductiedoelstellingen moeten wel in een kader gezien worden van een aanhoudende volumegroei van de personenmobiliteit maar ook vooral van de goederenmobiliteit.
 

Contact