Advies ontwerpdecreet tot decreetwijziging continuïteit dienstverlening De Lijn bij staking

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

Het ontwerpdecreet van minister Peeters over de ‘Continue dienstverlening van De Lijn in geval van staking’ zet de reiziger centraal. De MORA onderschrijft deze focus en beschouwt de continue dienstverlening als een gunstige evolutie in de richting van een betrouwbare, gegarandeerde dienstverlening. Deze appreciatie gaat uit naar de impliciete doelstelling om de reiziger een goede en kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden tijdens een eventuele staking. Het advies gaat niet verder in op de arbeidsrechtelijke context van het voorstel, maar op de opportuniteiten die het biedt voor het optimaliseren van de mobiliteitsaspecten tijdens die periode.
Het ontwerpdecreet gaat verder dan de huidige, vergelijkbare maatregelen door tijd vrij te maken voor De Lijn en de reiziger om zich voor te bereiden op een staking: minstens 8 dagen voor de stakingsaanzegging, 72 uur voor de intentieverklaring, en 24 uur voor de bekendmaking van de aangepaste dienstregeling. Om de voorziene tijd optimaal te benutten, vraagt de Raad om ook bepalingen rond een vlotte informatiedoorstroming, de opmaak van een uitgebreid, integraal draaiboek en een brede evaluatie op te nemen in het ontwerpdecreet. Zo pleitten wij voor een verplichte, snelle, publieke bekendmaking van de stakingsaanzegging zodat ook de reizigers zich tijdig kunnen voorbereiden op een eventuele staking. Maar omdat een staking vermijden nog steeds de beste optie is, raadt de MORA ook aan om het sociaal overleg alle kansen te geven