Advies ontwerpvisie Clean Power for Transport 2030

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

Met de ontwerpvisie Clean Power for Transport 2030 (CPT) toont de Vlaamse Regering hoe ze in het komende decennium de transportsector verder wil vergroenen. De Mobiliteitsraad erkent dat de Vlaamse Regering de afgelopen jaren een aantal belangrijke stappen heeft gezet, onder meer het schrappen van de vrijstellingen van verkeersbelasting voor elektrische, (plug-in) hybride en CNG-wagens. Toch mist de MORA ambitie in de ontwerpvisie Clean Power for Transport.

Om de milieu- en klimaatdoelstellingen te halen moet het vergroenen van vervoer steeds samengaan met het verminderen en verschuiven van mobiliteit. Dit doet volgens de raad echter niet af aan het belang van de CPT-visie in het bepalen van de vergroeningsstrategie voor het komende, cruciale decennium. Elk onderdeel van het drieledige beleid ‘verminderen-verschuiven-vergroenen’ moet immers ambitieus zijn zodat Vlaanderen geen achterstand oploopt in de steeds sneller evoluerende markt voor duurzame aandrijftechnologieën.

De raad wijst in zijn advies op de onduidelijke doelstellingen in de ontwerpvisie en het gebrek aan gedurfde keuzes en ambitie op het vlak van individuele en collectieve personenmobiliteit. Het ontbreken van een heldere en ambitieuze strategie voor clean power in de goederenvervoersector en de logistiek is eveneens een grote gemiste kans. Om de nieuwe aandrijftechnologieën een echte kans te geven vraagt de MORA aan de Vlaamse Regering om te evolueren van het vraaggestuurde model ‘paal volgt wagen’ naar een nieuw laadparadigma met een sterkere en meer dynamische aanbodszijde voor laadinfrastructuur. De veranderingen die op stapel staan op vlak van basisbereikbaarheid, ruimtelijke ordening, regionale logistieke knooppunten, gewestelijk en lokaal energiebeleid, … bieden volgens de raad een uitgelezen kans om laadinfrastructuur voor personen- en goederenvervoer slim in te planten.
 

Contact