Advies personenvervoer over water

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de modaliteiten voor het organiseren van het openbaar personenvervoer over water

De Mobiliteitsraad is tevreden dat het personenvervoer over water met het ontwerpbesluit van 11 maart 2022 een meer uitgebreide uitwerking krijgt. Hij is er immers van overtuigd dat personenvervoer over water in Vlaanderen nog heel wat groeipotentieel heeft.
Om dit potentieel optimaal te benutten doet de MORA enkele gerichte aanbevelingen die het personenvervoer over water beter kunnen inbedden in het Vlaamse mobiliteitsnetwerk en in de werking van de vervoerregio’s.

De raad vraagt om de regelgeving vorm te geven zodat deze zeer specifieke vervoersvorm optimaal aansluit op andere modi. De afstemming met regionale fietsroutes en fietsbeleid is hierbij cruciaal. Ook de afstemming met het Hoppin-ecosysteem verdient meer aandacht zodat alle relevante modi en vervoerslagen geconnecteerd zijn met trajecten van het personenvervoer over water.
De MORA vraagt tevens om de vervoerregioraad meer mogelijkheden te geven in het onderzoeken en werken aan trajecten voor personenvervoer over water. De bepalingen in het huidige ontwerpbesluit centraliseren zo goed als alle beslissingen en processen bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. De MORA begrijpt dit vanuit de zoektocht naar efficiëntie maar meent dat de vervoerregioraad een grotere rol moet kunnen spelen in wat feitelijk toch een vorm van Vervoer op Maat is.

Contact