Advies premie voor zero-emissievoertuigen

advies op eigen initiatief

De MORA is geen voorstander van een algemeen stimuleringsmechanisme voor nieuwe zero‑emissiewagens voor particulieren. Toch kiest de Vlaamse Regering om vanaf 1 januari 2024 een premie in te voeren voor de aankoop van zero‑emissiepersonenwagens door particulieren, vzw’s en autodeelorganisaties. Doordat het nieuwe mechanisme slechts in beperkte mate afwijkt van de vorige – enigszins gefaalde – aankooppremie, lijkt de premie bij voorbaat een maat voor niets te worden. Dit terwijl de financiële kost van de maatregel aanzienlijk is.

De Vlaamse Regering moet de transitie richting zero‑emissiepersonenwagens stimuleren voor de vloten waar de adoptie van deze voertuigen vooralsnog traag verloopt. Voor nichevloten zoals aanbieders van deelmobiliteit of vervoer op maat ziet de MORA wel degelijk baten in een premiestelsel, in combinatie met de realisatie van voldoende toegewezen laadinfrastructuur. Maar net als bij de vorige aankooppremie verwacht de MORA dat er ook nu bij particulieren een Mattheüseffect zal optreden: personen die zonder premie al voldoende middelen hadden om een clean power voertuig te kopen, krijgen een extra financiële stimulans.

De MORA verwacht meer van de Vlaamse Regering. Ze moet werken aan een systeembenadering waarbinnen alle maatregelen getoetst worden aan de doelstelling om op een sociaal wenselijke en gedragen manier de elektrificatie van het personenwagenpark te realiseren. Een systeemgerichte governance moet tijdens deze en volgende legislatuur voldoende beleidsruimte creëren om de bestaande problemen op te lossen zonder de bredere doelstellingen van het Vlaams mobiliteitsbeleid los te laten.

Contact