Advies proefproject herkeuringen bij erkende herstellers

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters

Met het ontwerpdecreet ‘proefproject herkeuringen bij erkende herstellers’ roept minister Peeters de mogelijkheid in het leven om in het kader van een proefproject bepaalde kleine herstellingen en herkeuringen te laten uitvoeren door garages met een erkenning.

De MORA beschouwt het voorgestelde proefproject als een positieve aanvulling op het werk van de bestaande keuringsinstellingen. De raad formuleert wel enkele aanbevelingen over de aard en reikwijdte van proefproject, het belang van voldoende inspecties om misbruik en belangenconflicten tegen te gaan, de nood aan een uitgebreid en duidelijk uitvoeringsbesluit, en de verdere optimalisatie van de bestaande keuringen.

In zijn advies plaatst de MORA de belangen van zowel consumenten, ondernemingen, keuringsinstellingen als erkende herstellers centraal om zo de slaagkansen van het proefproject te vergroten. De raad vraagt om nauw betrokken te worden tijdens het verdere regelgevende traject alsook bij de uitvoering van het proefproject.

Contact