Advies programmadecreet 2020

    advies op vraag
    Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
    Matthias Diependaele
    Advies voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020

    De MORA heeft enkele fundamentele bedenkingen bij art. 32 omtrent de aanpassing van de tarieven kilometerheffing uit het decreet tot begeleiding van de begroting 2020. De MORA stelt vast dat de tariefstijging van de kilometerheffing niet beleidsmatig onderbouwd is en dat de maatregel niet bijdraagt aan het sturen van de mobiliteit noch impact zal hebben op de files. De raad adviseert om de wijziging van de tariefaanpassing van de kilometerheffing niet op deze wijze door te voeren.