Advies programmadecreet begrotingsopmaak 2024

advies op vraag
Vlaams minister van Financiƫn en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele

De raad betreurt ten zeerste dat wijzigingen aan de kilometerheffing voor vrachtwagens worden doorgevoerd in een programmadecreet. Een programmadecreet is niet geschikt is om grondige (fiscale) hervormingen door te voeren. De adviesvraag bij hoogdringendheid maakt het bovendien moeilijk om de gevolgen van de maatregelen ten gronde te bespreken in een maatschappelijk debat.

De raad volgt de voorstellen van de Vlaamse Regering om tijdelijke vrijstellingen en verlaagde tarieven te voorzien voor zero-emissievoertuigen binnen de kilometerheffing voor vrachtwagens. Wel vraagt hij om bijkomende maatregelen te nemen om de vergroening te stimuleren.

Het uitbreiden van het netwerk van de kilometerheffing had steviger inhoudelijk onderbouwd moeten zijn. De raad evalueert deze maatregel als een louter fiscale maatregel om extra inkomsten te voorzien voor de overheid. Om als mobiliteitsmaatregel te kunnen functioneren, moeten de tarieven en geselecteerde wegen doordachter gekozen zijn en passen binnen een langetermijnvisie op mobiliteit.

De raad volgt de Vlaamse Regering over het afschaffen van het Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) en het verlagen van het drempelbedrag van het Verkeersveiligheidsfonds. Bij deze maatregelen formuleert de raad nog enkele verbetervoorstellen.

Contact