Advies rationalisering fiscale gunstmaatregelen

advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Bart Tommelein

De MORA ondersteunt in zijn advies principieel de vereenvoudiging van de regelgeving. Deze vereenvoudiging mag niet leiden tot ongewenste effecten.

Daarom vraagt de Mobiliteitsraad om de voorwaarden waaronder een voertuig occasioneel vervoer is aan te passen. De MORA verkiest om voertuigen als occasioneel vervoer te beschouwen als ze maximaal 500 km afleggen op de openbare weg. Dit gaat in tegen het voorstel in het voorontwerp van decreet dat voertuigen als occasioneel vervoer beschouwt als ze maximaal 500 km afleggen op het netwerk waarop de kilometerheffing voor vrachtwagens verschillend is van nul. De lengte van dit netwerk is te beperkt in vergelijking met het volledige wegennet. Zo zou het kunnen dat voertuigen die enkel lokaal gebruikt worden een onbeperkt aantal kilometer kunnen afleggen op de openbare weg en toch beschouwd worden als occasioneel vervoer omdat zij geen gebruik maken van het wegennet waarop het tarief van de kilometerheffing verschillend is van nul.

De raad vraagt eveneens om havenvoertuigen volgens hun aard vrij te stellen van de verkeersbelasting.