Advies steunmaatregel bundeling binnenvaartvolumes en spoorvolumes

    advies op vraag
    Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
    Ben Weyts

    Met de specifieke subsidieregeling voor een efficiëntere bundeling van binnenvaart- en spoorvervoer zet de Vlaamse Regering een stap in het proces naar een efficiëntere en duurzamere connectiviteit van de havens. Deze subsidiemaatregel alleen zal echter niet volstaan om een zelfstandige marktwerking voor het gebundeld goederenvervoer te creëren. Hiervoor is een structurele aanpak nodig. De MORA ziet de voorgestelde subsidieregeling als een tijdelijke maatregel die onderdeel moet zijn van een ruimer coherent beleid en een langetermijnkader voor een betere multimodale bereikbaarheid van de poorten, waarbij een brede mix van maatregelen ten aanzien van alle vervoersmodi in overweging moet genomen worden.