Advies strategisch plan Vlaamse gezondheidsdoelstelling milieugezondheidszorg

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits

De MORA vindt het positief dat de Vlaamse regering via een gezondheidsdoelstelling alle beleidsdomeinen wil betrekken bij het aanpakken van milieugezondheidsuitdagingen.

Voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken verwacht de raad dat het uitvoeren van bestaande beleidsplannen zoals de Mobiliteitsvisie 2040, het Vlaams Energie- en Klimaatplan en het Vlaams Luchtbeleidsplan, zal leiden tot gunstige gezondheidseffecten. Hij adviseert daarom om de beleidsintenties om te zetten in concrete maatregelen en acties en de afstemming en coherentie tussen de verschillende beleidsdomeinen te maximaliseren.

Contact