Advies voorontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts

Deels bepaald door de timing van de adviesvraag in volle vakantieperiode, focust de MORA in dit advies op zes strategische elementen die in het verdere beleidsproces rond basisbereikbaarheid moeten worden meegenomen. De raad hoopt hiermee ook het maatschappelijke en politieke debat te voeden.

De MORA ondersteunt de ambitie van de Vlaamse Regering om deze legislatuur het decretaal kader van basisbereikbaarheid vast te leggen. Door deze ambitieuze timing stelt de MORA echter vast dat het voorontwerp van decreet basisbereikbaarheid breed werd geformuleerd. Veel van de toekomstige, uit te werken uitvoeringsbesluiten zijn bijgevolg van strategische aard en vandaag nog onvoldoende inhoudelijk geduid zodat belangrijke politieke keuzes mogelijks worden onttrokken aan het maatschappelijk en parlementair debat. De MORA wil in het verdere beleidsproces graag de constructieve verstandhouding in dit dossier voortzetten en vraagt om advies gevraagd te worden over de toekomstige uitvoeringsbesluiten van strategische aard.

Contact