Advies wijziging kilometerheffing

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Lydia Peeters
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit in dat verband en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

Op 15 december 2023 adviseerde de MORA over het voorontwerp van decreet “Lex specialis – luik A” waarmee de Vlaamse regering wijzigingen aan de kilometerheffing voor vrachtwagens voorziet.

De MORA vraagt om het gebruik van prijsinstrumenten in te bedden in een overkoepelend mobiliteitsbeleid, in plaats van ad hoc wijzingen door te voeren. Verder formuleert de raad aanbevelingen over het gebruik van eenduidige definities, de problematiek van havenintern verkeer, de noodzaak van de nauwkeurigheid van de metingen en de voorspelbaarheid van wijzigingen aan de kilometerheffing.

Contact