Jaarverslag MORA 2020

Het MORA jaarverslag 2020 rolde van de persen. 2020 was om verschillende reden een bijzonder jaar. Het was het eerste volledige werkjaar in de nieuwe samenstelling van de MORA. De COVID-pandemie leidde er echter toe dat alle activiteiten virtueel moesten georganiseerd worden.  De MORA slaagde erin om in deze uitdagende periode 17 adviezen en 2 rapporten af te leveren. Op initiatief van het Vlaams Parlement dacht de MORA mee over mogelijke nieuwe regelingen voor het openbaar vervoer in tijden van pandemie. In zijn mobiliteitsverslag dat volledig gewijd was aan de fiets gaven we aan dat de fiets in de nabije toekomst een sleutelrol zal spelen in de omslag naar een meer duurzaam mobiliteitsgebruik. Samen met het departement MOW voerde de MORA ook toekomstverkenningen uit voor een mobiliteitsvisie voor 2040.