Mobiliteitsrapport 2014

beeld van de infografiek mobiliteitsrapport 2014Voor de tweede keer stelt de MORA een mobiliteitsrapport op. Dit vijfjaarlijkse, door het decreet voorgeschreven rapport, bevat een analyse van de mobiliteitsproblematiek op middellange en lange termijn.Naast de kerncijfers voor mobiliteit in Vlaanderen, is er een stand van zaken van de aanbevelingen die de MORA vijf jaar geleden deed in het Mobiliteitsrapport 2009. De hoofdmoot van het rapport gaat echter over de grote mobiliteitsvraagstukken van de komende jaren: infrastructuur, openbaar vervoer en kilometerheffing. Voor elk van deze thema’s brengt de MORA de belangrijkste uitdagingen en bouwstenen voor het debat in kaart.