Mobiliteitsrapport 2019

De MORA presenteert voor de derde keer een mobiliteitsrapport. De uitdagingen voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken blijven groot. Een antwoord bieden op de klimaatuitdagingen en op de verkeerscongestie zijn topprioriteiten en zullen een doortastend mobiliteitsbeleid met doelgerichte maatregelen vergen.
Het succes van de realisatie van een efficiënt en duurzaam mobiliteitssysteem en de maatregelen die daarvoor nodig zijn, zal in grote mate afhangen van het maatschappelijk draagvlak. Om dit draagvlak vorm te geven is overleg en debat cruciaal. De Mobiliteitsraad bewees in de afgelopen jaren meermaals het uitgelezen forum te zijn om het maatschappelijk debat over mobiliteitsoplossingen te voeren.
In het vooruitzicht van de nieuwe legislatuur heeft de Mobiliteitsraad van Vlaanderen met zijn vijfjaarlijks Mobiliteitsrapport de toekomstige Vlaamse Regering willen inspireren bij de voorbereiding en de uitwerking van haar mobiliteitsbeleid. In het rapport geven we zeven focusthema’s aan waaraan we oplossingsrichtingen en aanbevelingen koppelen die kunnen dienen als elementen voor het nieuwe regeerakkoord en de daaropvolgende beleidsnota.