Mobiliteitsverslag 2010 met bijlagen

Met het Mobiliteitsverslag 2010 geeft de MORA niet enkel een overzicht van de stand van zaken van de mobiliteit in Vlaanderen. Maar biedt het vooral objectieve achtergrondinformatie voor de beleidsverantwoordelijken en stakeholders in het Vlaamse Mobiliteitsveld. Dit verslag moet immers niet enkel een bijdrage leveren aan beleidsvorming maar ook en vooral aan het maatschappelijke debat over mobiliteit in Vlaanderen

Het Mobiliteitsverslag 2010 kon zeker niet voorbijgaan aan de Financieel en economische crisis die ook Vlaanderen trof en de gevolgen ervan op het Mobiliteitsveld. Verder wordt ingegaan op de thema's infrastructuur, economische poorten, verkeersveiligheid, comodaliteit, mobiliteitsplanning en –monitoring, milieu en transport en woon-werkverkeer.

In het Mobiliteitsverslag 2010 worden geen nieuwe aanbevelingen van de Mobiliteitsraad opgenomen. De aanbevelingen uit het Mobiliteitsrapport en het recente advies op de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken, die u ook op deze website terugvindt, blijven onverminderd van kracht.

De Mobiliteitsraad wil er nog eens op wijzen dat vooral het uitblijven van relevante gegevens over het Vlaamse Mobiliteitsbeleid een hinderpaal vormt voor de objectivering van het mobiliteitsdebat.

Vele organisaties hebben voor dit verslag informatie aangeleverd en worden hiervoor uitdrukkelijk bedankt.

Daan Schalck

Voorzitter