Mobiliteitsverslag 2012

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) brengt in zijn Mobiliteitsverslag 2012 twee thema's onder de aandacht van het beleid: infrastructuurinvesteringsbeleid en gedeelde mobiliteit.
De aanbevelingen uit het verslag geven aan waar de MORA prioriteit legt voor de verdere werking.