Mobiliteitsverslag 2013

Voor zijn Mobiliteitsverslag heeft de MORA dit jaar geopteerd om te werken rond twee doelstellingen van het Pact 2020: het verduurzamen van het woon-werkverkeer en het maximaal valoriseren van logistieke activiteiten. Specifiek formuleert de MORA aanbevelingen omtrent een optimalisering van het Pendelfonds en het slimmer inspelen op het tijdsgebruik in de logistieke ketting.