Mobiliteitsverslag 2016

Cover mobiliteitsverslag 2016 met routekaartHet Mobiliteitsverslag 2016 bevat een aantal kerncijfers over de mobiliteit in Vlaanderen. Verder vindt u in het mobiliteitsverslag een scope over woon-werkverkeer in Vlaanderen. Niet toevallig een thema dat belangrijk is voor het mobiliteitsmiddenveld en waarover de MORA al herhaaldelijk aanbevelingen formuleerde.

Vanuit verschillende beleidsniveaus worden oplossingen naar voor geschoven om het woon-werkverkeer te verduurzamen zoals het mobiliteitsbudget, de herstructurering van het Pendelfonds en een verdere verduurzaming van de verkeersfiscaliteit.

De verscheiden bevoegdheidsniveaus bemoeilijken het maatschappelijk debat. Daarom bekijken we de problematiek vanuit diverse perspectieven. Naast mobiliteitseffecten, komen onder meer sociale en fiscale impact, bereikbaarheid van onze economische poorten, de kost voor werknemers en werkgevers en enkele internationale voorbeelden aan bod.

In de rand van de werkzaamheden van het mobiliteitsverslag stelden de secretariaten van de CRB, NAR, ESRBHG, CESW en SERV/MORA ook een inventaris op met gegevens over de kostprijs van het woon-werkverkeer in België.

Wij hopen dat het Mobiliteitsverslag 2016 én de inventaris een referentiekader kan bieden voor het maatschappelijke en politieke debat over woon-werkverkeer.