Mobiliteitsverslag 2018

Het Mobiliteitsverslag 2018 schuift twee thema’s naar voor die nauw aansluiten bij de actuele beleidsagenda.

Een eerste thema gaat dieper in op ’Mobility as a Service of ‘MaaS’.
De MORA wil dat het maatschappelijk debat over MaaS wordt gevoerd en dat MaaS-platformen hun rol opnemen in de transitie naar een multimodaal geïntegreerd mobiliteitssysteem.
Via publiek-private proefprojecten kan de Vlaamse Regering nagaan hoe bestaande MaaS -platformen in de steden kunnen opgeschaald worden naar de vervoerregio’s.
Het beleid kan anticiperen op de uitdagingen door het inzetten op tarieven, fiscaliteit of servicelevels. Eén van de belangrijkste overheidsinstrumenten is het regelen van de integratie en het aanbod van data. Volgens de MORA is een Vlaamse MaaS-regulator dan ook nodig.

Het tweede thema zoomt in op de bereikbaarheid van onze economische poorten voor het vervoer van goederen.
De MORA ondersteunt de ambitie om Vlaanderen uit te bouwen als duurzame logistieke topregio. De bereikbaarheid van de economische poorten is hierbij cruciaal. In vorige adviezen en rapporten benadrukte de Raad meermaals het belang van voldoende en goede infrastructuurcapaciteit. Daarom legt dit verslag vooral de nadruk op elementen van governance, organisatie en management. Volgens de MORA is er nog veel potentieel voor consolidatie en bundeling van goederenstromen en logistieke activiteiten. Daarbij moet ook ingezet worden op dynamisch beheer zoals een beter flowmanagement, modernisering van signalisatie, efficiënte tracking-and-tracing en de ondersteuning bij de integratie van data en data-sharing via neutrale platformen.

Naast de twee uitgewerkte thema’s bevat het Mobiliteitsverslag ook een algemene situering van de mobiliteit aan de hand van kerncijfers.

We zijn er van overtuigd dat dit naslagwerk een nuttige basis kan vormen ter ondersteuning van het maatschappelijk debat over de aangereikte thema’s.