Mobiliteitsverslag - Basisbereikbaarheid goederenvervoerbeleid en modal shift

In dit Mobiliteitsverslag gaan we, na het overzicht van de toestand van de Mobiliteit in Vlaanderen, dieper in op het thema ‘modal shift’. In het regeerakkoord neemt dit thema, zowel voor goederenvervoer als voor personenmobiliteit, een prominente plaats in als globale oplossing voor de vele uitdagingen waar het beleidsdomein voor staat.  

Basisbereikbaarheid was op het einde van de vorige legislatuur een maatschappelijk wervend verhaal waarmee naast een modal shift ook andere beleidsdoelstellingen werden beoogd. Het was ook logisch dat deze legislatuur in het teken zou staan van de verdere operationalisering. We maken in dit Mobiliteitsverslag een evaluatie van de gemaakte vooruitgang en reiken de bouwstenen aan opdat basisbereikbaarheid een maatschappelijk gedragen en legislatuur overschrijdend project zou kunnen blijven.

Voor de modal shift in het goederenvervoer doen we een grondige reality-check. We gaan daarbij in op de vele factoren die de modale verdeling beïnvloeden en geven aan dat de vervoersmarkt niet zo makkelijk te sturen valt. Op basis van deze vaststellingen geven we ook een aantal bouwstenen mee voor een efficiënter en duurzamer goederenvervoerbeleid

 

Contact