Mobiliteitsverslag - Fiets

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 bedeelde een prominente rol toe aan de fiets als antwoord op de toenemende mobiliteitsdruk. Door de fiets als focus van zijn Mobiliteitsverslag te nemen onderlijnt de MORA dat de fiets een uitgesproken mogelijkheid biedt om een verhoogde bereikbaarheid te verzoenen met thema’s als verkeersveiligheid, leefbaarheid, economische groei, luchtkwaliteit, gezondheid en klimaat.

De fiets heeft inmiddels een centrale plaats in het maatschappelijke mobiliteitsdebat verworven. Inzetten op meer fietsgebruik vraagt echter een gedragen mobiliteitsbeleid. De aanbevelingen van de grote groep stakeholders vertegenwoordigd in de MORA geven aan dat er nog een groot potentieel is aan evidente beleidsbeslissingen.

Wat betreft de fietsbereikbaarheid van de Vlaamse Economische Poorten. Blijkt uit het verslag dat door de uitgebreide tewerkstelling en de specifieke omgevingsfactoren er op deze locaties veel potentieel aanwezig is om de noodzakelijke quick wins te realiseren. De Vlaamse Regering krijgt hier een uitgelezen kans om het concept ‘Logistiek hart van Europa’ te verduurzamen.

De andere aanbevelingen die we bij elk hoofdstuk van het Mobiliteitsverslag formuleren, zijn een uitnodiging om samen met een breed scala stakeholders in te zetten op het grote potentieel aan evidente beleidsbeslissingen die op korte termijn kunnen leiden tot een echte systeemshift waarin de fiets een centrale rol krijgt in het Vlaams mobiliteitssysteem.
Het Mobiliteitsverslag wordt ingeleid door een algemene situering van de mobiliteit aan de hand van kerncijfers. Het is onze ambitie om samen met het departement Mobiliteit en Openbare Werken deze cijfers in het volgend Mobiliteitsverslag nog meer in de richting van een Vlaams Dashboard voor het mobiliteitsbeleid te ontwikkelen.