MORA-Memorandum Vlaams Mobiliteitsbeleid 2024-2029

Welke toekomst voor onze mobiliteit?

De MORA wenst met dit memorandum bouwstenen voor het beleid aan te leveren om de volgende legislatuur duidelijke stappen te zetten richting het mobiliteitssysteem van de toekomst. Het perspectief is een mobiliteitssysteem dat in eerste instantie veilig en duurzaam is, maar evenzeer vlot, toegankelijk en betaalbaar.
De oplossingen die in het verleden succesvol waren, zijn dat vandaag vaak niet meer. Het gaat niet meer om de keuze tussen auto, openbaar vervoer of fiets maar wel om waar en wanneer welke vervoerswijze het beste past. Datzelfde geldt voor het vervoer van goederen. Bovendien vraagt de kwaliteit van onze leefomgeving erom dat mobiliteit verregaand verduurzaamt.
De perspectieven op lange termijn zijn duidelijk: tegen 2050 zijn er (1) geen ernstige verkeersslachtoffers meer, (2) zijn er geen vervoersemissies meer, (3) is er een vlotte en naadloze mobiliteit en (4) is de materiaalvoetafdruk voor mobiliteit verminderd met 60%. Deze doelstellingen stemmen overeen met de klimaatneutraliteit, opgelegd in de Europese Green Deal, de Klimaatwet en Fit For 55, en een slachtoffervrij verkeerssysteem, de zogenaamde Vision Zero. Voor de MORA moeten die doelstellingen onverminderd het kompas zijn voor het mobiliteitsbeleid van de komende Vlaamse Regering.

Contact