Algemene Mobiliteitsraad van 15/12/2023

10:00 - 12:00
  1. Goedkeuring verslag vergadering 20 oktober 2023
  2. Update MOW programma voor het Europees voorzitterschap (wetgevend + events)
  3. Adviesvraag Lex Specialis – Luik A: wijzigingen kilometerheffing
  4. Bekrachtiging schriftelijk goedgekeurde adviezen
  5. MORA-werkprogramma 2024
  6. Stand van zaken overige dossiers
  7. Varia