Algemene Mobiliteitsraad van 16/06/2023

10:00 - 12:00
  1. Goedkeuring verslag 25 mei 2023
  2. Hersamenstelling MORA
  3. Voordracht (vice)voorzitters Commissie PMO en GLIK
  4. MORA-memorandum 2024-2029
  5. Adviesvraag verplichting fietshelm
  6. Advies(vraag) VEPK 2021-2030
  7. Adviesvraag Verzameldecreet MOW IV
  8. Varia