Algemene Mobiliteitsraad van 17/02/2023

10:00 - 12:30
 1. Goedkeuring verslag 13 januari 2023
 2. Prioriteiten MOW voor het Belgische EU-voorzitterschap
  • Toelichting door Olivier Vandersnickt (Teamhoofd EU & Internationaal, MOW) en Joke Bamps (attaché Transport & Mobiliteit, VVEU)
 3. Adviesvraag 'Samenwerkingsakkoord centraal fietsregistratiesysteem'
  • Bespreking ontwerpadvies
 4. Advies op eigen initiatief 'Complexe Projecten'
  • Bespreking ontwerpadvies
 5. Verslag ad hoc commissie Vlaamse luchtvaartvisie
 6. Stand van zaken lopende dossiers
  • MORA-memorandum
 7. Varia