Algemene Mobiliteitsraad van 17/02/2023

10:00 - 12:30
  1. Goedkeuring verslag 13 januari 2023
  2. Prioriteiten MOW voor het Belgische EU-voorzitterschap
  3. Adviesvraag 'Samenwerkingsakkoord centraal fietsregistratiesysteem'
  4. Advies op eigen initiatief 'Complexe Projecten'
  5. Verslag ad hoc commissie Vlaamse luchtvaartvisie
  6. Stand van zaken lopende dossiers
  7. Varia