Algemene Mobiliteitsraad van 22/03/2023

12:00 - 14:00
  1. Goedkeuring verslag 18 januari 2024
  2. Advies BVR wijzigingen technische keuring
  3. Evaluatie MORA-werking
  4. Stand van zaken overige dossiers
  5. Varia