Algemene Mobiliteitsraad van 22/09/2023

10:00 - 12:00
  1. Goedkeuring verslag16 juni 2023
  2. Verwelkoming nieuwe voorzitter
  3. Bekrachtiging schriftelijk goedgekeurde adviezen
  4. Adviesvraag PFAS-productaansprakelijkheid
  5. Adviesvraag proefproject herkeuringen bij erkende herstellers
  6. Dossier Euro 7
  7. Varia