Sinds 2010 zijn geen regionale data meer beschikbaar omdat de publicatie daarvan niet voorzien werd in het vorige beheerscontract 2008-2012 en zijn verlengingen. Momenteel is er een nieuw openbaredienstencontract opgemaakt, dat nog een goedkeuringsprocedure moet doorlopen. Omdat de trein als ruggengraat van het openbaar vervoer fungeert binnen basisbereikbaarheid en om het regionale mobiliteitsbeleid op dat vlak op te volgen, vindt de MORA het onontbeerlijk dat er ook regionale cijfers gepubliceerd worden. Daarom vraagt de MORA aan de federale regering om bepalingen hierover op te nemen in het toekomstige Contract van Openbare Dienst 2023-2032 met de NMBS.