Voor het spoorvervoer neemt de MORA cijfers over van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Voor de periode 2007-2009 zijn dit cijfers van NMBS Logistics.Vanaf 2010 publiceert NMBS Logistics om concurrentieredenen geen statistieken meer en is het cijfer van schatting gebaseerd op Eurostatgegevens. Deze cijfers meer en meer onbetrouwbaar worden.

Algemene cijfers

Goederenmobiliteit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Weg (tonkm-miljard)* 36,82 37,67 47,31 41,46 41,74 42,34 45,18 N/A N/A N/A N/A
Binnenvaart (tonkm-miljard) 4,5 4,17 3,98 3,89 3,89 4,08 4,35 4,43 4,29 4,25 4,5
Spoor (tonkm-miljard) 3,81 3,67 3,69 3,72 3,74 3,77 N/A N/A N/A N/A N/A
Pijpleiding (tonkm)                      
Luchtvracht (1.000 ton)** 475 459 430 454 489 495 535 543,5 500,7 511,6 668,1
Maritieme ladingen en lossingen zeehavens (1.000 ton) 265.040 257.174 261.578 268.881 274.394 282.558 294.603 309.521 318.043 308.581 321,810

* Sinds 2012 worden de cijfers van het Promovia-model gebruikt. De cijfers vanaf 2013 zijn daardoor niet vergelijkbaar met de vorige gegevens.

** Deze cijfers bevatten enkel de vrachtgegevens van de nationale luchthaven. De cijfers van de regionale luchthavens zijn niet opgenomen.